Działalność kontrolna w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Zadania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie kontroli i nadzoru realizowane są przez Zespół Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadania te wykonywane są między innymi poprzez:
a) kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników;
b) badanie efektywności organizacji służby i pracy oraz metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego;
c) wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników, a zwłaszcza o próbach uzależnienia policjantów od osób związanych ze światem przestępczym;
d) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i jednostek organizacyjnych;
e) prowadzenie czynności sprawdzających, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
f) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy i podległych jednostek organizacyjnych;
g) współpracę z komórką właściwą do spraw kontroli Komendy Stołecznej Policji.

Kontakt z Zespołem Kontroli:

podinsp. Jacek Lewandowski - tel. 47 724-43-13
fax.: 47 724-42-07

Metryczka

Data publikacji : 09.06.2009
Data modyfikacji : 14.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wielocha
do góry