Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz.1195) wypełnia obowiązek ustawowego
do góry