Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz.352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

                         Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 17.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Koźniewski
do góry