Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

 1) Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji - młodszy inspektor Rafał Trzaskoma

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - młodszy inspektor Marcin Stypiński

 

 

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 3,

Komórki organizacyjne
           Telefon

  Kierownictwo

Pion Kryminalny
Wydział Kryminalny
Tel: 72 44 267
   Naczelnik
  kom. Bartosz Gabryelski
Wydział Dochodzeniowo- Śledczy
Tel: 72 44 247
   Naczelnik
   podinsp. Dariusz Obidowski
Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcyjną
Tel: 72 44 243
  Naczelnik Wydziału Kryminalnego
 kom. Bartosz Gabryelski
Pion Prewencji
Wydział Prewencji
Tel: 72 44 234
   Naczelnik
   podkom. Wiesław Michałowski
Wydział Ruchu Drogowego
Tel: 72 44 237
   Naczelnik
   podkom. Sebastian Podgórski
Pion Logistyczny
Zespół  Wspomagający
Tel. 72 44 309
   Specjalista
   Piotr Konopka
Zespół  Kadr i Szkolenia
Tel: 72 44 290
   Specjalista
   Małgorzata Dylewska
Samodzielne Stanowiska podległe Komendantowi KPP
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

 

Tel: 72 44 212
 Specjalista   
  asp. sztab. Joanna Wielocha
Zespół  Kontroli
Tel: 72 44 313
  Ekspert
  podinsp. Jacek Lewandowski

 

2) Jednostki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim:

- Komisariat Policji w Czosnowie
- Komisariat Policji w Nasielsku
- Posterunek Policji w Pomiechówku
- Posterunek Policji Zakroczymiu


 

Metryczka

Data publikacji 20.12.2016
Data modyfikacji 14.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Koźniewski
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wielocha

Nawigacja

do góry